FEDERATION OF TURKISH AMERICAN ASSOCIATIONS BYLAW
(90 Madde – 127 Fıkra)

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu, New York Eyaleti Dernekler Kanununa göre “Federation Of Turkish American Society Inc.” adında kurulmuş olup New York State Department, Albany, New York’ta tescil edilmiştir. Certificate of Incorporation tarihi 18 Temmuz 1956 ve Sayısı 26345 dir.  Ancak 1992 yılında ismi “Federation Of Turkish American Associations Inc.” olarak değiştirilmiştir. Certificate of Incorporation tarihi 25 Şubat 1992 ve Sayısı 920225000246 dir. Federasyonumuzun 15 Ocak 2017 tarihli son tüzüğü 07 Ocak 2018 tarihli yıllık Olağan Üstü Kongresinde değiştirilerek son seklini almıştır.

ADI

Madde- 1 Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmus olan ve Madde 4’te nitelikleri belirtilen derneklerin üst kurul ve koordine organi olarak görev yapan kuruluşun adı:

1-a) TÜRK AMERİKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU’dur. (FEDERATION OF TURKISH AMERICAN ASSOCIATIONS INC.)

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu çatı kuruluşudur. Başka bir kuruluş veya kuruluşların altında yer alamaz, yönlendirilemez ve bağlanamaz.

Madde- 2 Federasyon’un merkezi New York Eyaleti’nin New York sehrindedir. Genel Merkez binasi saglanincaya kadar Federasyonun ofis adresi olarak Yönetim Kurulunun uygun görecegi bir adres kullanilir.

GAYELERİ

Madde- 3 Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun ana gayesi Amerika Birleşik Devletleri dahilinde ve çesitli bölge ve şehirlerde kurulmuş olan Türk Derneklerinin bir Federasyon çatısı altında çalışmasını sağlamaktır. Bu maksatla Federasyon aşağıdaki çalışmaları yapar ve bunlari gerçeklestirmeyi gaye edinir:

2-a) Amerika Birlesik Devletleri dahilinde kurulmus olan Türk Dernekleri arasinda koordinasyonu saglayarak birlik ve beraberlik duygusunu yerlestirir.

3-b) Bu dernekler araciligi ile Amerikadaki Türkler ve dünyanin çesitli bölgelerinden Amerikaya gelerek yerlesmis Türkler ve kendisini Türk kabul eden toplum üyeleri arasinda isbirligini canlandirir.

4-c) Türklügün ve Türk Kültürünün tanitilip temsil edilmesi için çalismalarda bulunur. Bu maksatla bünyesinde toplanmis olan derneklerin düzenledikleri konferans, milli ve dini günler ve sosyal toplantilarin tesvikçisi olur. Bu konularda dernekler arasinda koordinasyonu saglar.

5-d) Türk örf ve adetlerinin devamini ve daha da yayilmasini saglamak için gayret sarfeder.

6-e) Bütün üye dernekleri bünyesinde toplayacak ve bu derneklerin faaliyetlerine hizmet edecek bir TÜRK KÜLTÜR MERKEZI’nin alinmasini ve bu hususdaki çalismalari destekler.

7-f) Amerika’daki Türk toplumunun kuvvetlenmesine, teskilatlanmasina ve haklarinin kanunlar çerçevesinde korunmasina çalisir.

8-g) Türkiye’de kurulmus olan Türk-Amerikan Dernekleri de Federasyon’a üye olmak için müracaat edebilirler. Bu dernekler Federasyona Fahri (Affiliate) üye seklinde katilirlar.

9-h) Bu takdirde üyelik aidati ödemek mecburiyetinde olmazlar, ancak yönetim kurullarinda ve Genel Kurullarda temsilci bulundurup, müzakerelere istirak etmekle birlikte oylamalara katilamazlar.

10-i) Manhattan, New York yetkili mercilerinden resmi izinler alınarak gerçekleştirilen ve 1981 yılında başlatılmış olan Türk Günü Yürüyüşü (Turkish Parade) etkinliği Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonuna aittir. Bu etkinlik hiçbir suretle kurum, kuruluş veya kişilere verilmez veya devredilemez. Her hakkı Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonuna aittir.

11-j) New York eyaletinin Manhattan şehrinde, Mayıs ayının 3’üncü Cumartesi, Madison Avenue ve 53. Street köşesinde başlayan Türk Günü Yürüyüşü 47. Street ve 2’inci Avenue mesafeleri arasında gerçekleştirilerek, halk gösterileri için buluşma yeri olan Dag Hammarskjold Plaza yerinde sona erer. Türk Günü Yürüyüşünün ardından Dag Hammarskjold Plaza Park’ta etkinlik devam eder. New York eyaletinin Manhattan şehri yetkilileri kanunen zorunlu kılmadıkları müddet içerisinde Türk Günü Yürüyüşü güzergahı değiştirilemez.

12-k) Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Türk Günü Yürüyüşü ile ilgili tüm izinler, TGY Resmi İzinler Komite Başkanlığı tarafından alınır. TGY Resmi İzinler Komite Başkanı TADF Yönetim Kurulu Başkanıdır. TGY Resmi İzinler Komitesine 2 ayrı aktif dernek üyesi, Yönetim Kurulunda oy çokluğu ile seçilir. TGY Resmi İzinler Komitesi görev dağılımını TADF Yönetim Kurulu Başkanı tayin eder.

13-l) New York eyaletinin Manhattan şehrinde gerçekleştirilecek Türk Günü Yürüyüşü, Park, ses sistemi ve dahi Türk Günü Yürüyüşüne ait resmi izinlerin başvurularını Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu adına, TGY Resmi İzinler Komitesi tarafından başvurulur. Bu komite dışında, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu adına kurum, kuruluş veya kişiler başvuramaz veya devredemez.

FEDERASYONA ÜYE OLMAK VE ÜYE OLACAK DERNEKLERDE ARANACAK NITELIKLER:

Madde- 4 Amerika Birlesik Devletleri dahilindeki Türk dernekleri Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’na üye olarak kabul edilebilirler. Bu derneklerin Federasyona müracaat ve üyeliğe kabulleri madde 4,5,6 daki esaslara göre yapılır. Üye olmak isteyen derneklerin asagidaki nitelikleri tasimalari gerekir.

10-a) Dernegin adinda “Türk” kelimesinin veya Türklük ile iliskisine dair süphe edilmeyecek bir kelimenin ve bulunması ve siyasi isim içermemesi,

11-b) Dernek kurucularinin ve üyelerinin yarisindan çogunun Türk asilli olmasi,

12-c) Dernegin Türk kültürünü benimseyip yayilmasini gaye edinmesi,

13-d) Dernegin gayeleri arasinda bütün Türklüge, Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürk ilkelerine aykiri faaliyetlerde bulunmamasi,

14-e) Dernegin ticaret ve politikayla ugrasmamasi,

15-f) Dernegin üye adetinin 30 kisiden fazla olmasi,

16-g) Dernegin Federasyon’un tüzügüne uymasi; amaçlarina aykiri hareket etmemesi; Türk birlik ve beraberliğini bozucu hareketlerden sakınması,

17-h) Ayni bölge içinde, ayni soydas gruptan olan; veya ayni meslek gruplarini temsil eden; veya ayni amaçla kurulmus cemiyetler Federasyon’da mevcutsa yenileri Federasyon’a alinmaz.

18-i) Federasyona girecek cemiyetler kurulduklari tarihten (Certificate of Incorporation tarihi) itibaren 3 sene geçtikten sonra müracaat edebilirler.

19-i) Bu müracaatlarinda geçmis senelerdeki faaliyetlerini bildirmek mecburiyetindedirler.

Madde- 5 Federasyon’a üye olmak isteyen dernek, Federasyon Yönetim Kuruluna resmi bir yazi ile müracaat eder. Dernek bu müracaatinda kendi Yönetim veya Genel Kurulunun Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’na girmek hususundaki kararini belirtmek mecburiyetindedir. Bu basvuruyla birlikte dernek tüzügünün ve bulundugu eyaletten aldigi resmi kurulus belgesinin (Charter) fotokopilerini de Federasyon Yönetim Kurulu’na göndermek mecburiyetindedir.

Madde-6 Federasyon Yönetim Kurulu bu müracaati ve gönderilen tüzük ve kurulus belgelerini Madde 4’teki esaslara göre inceleyerek dernegin basvurusundan baslamak üzere otuz gün içinde dernegin Federasyon’a kabul edilip edilmemesi konusunda karara varir ve bu kararini müracatta bulunan dernege bildirir. Federasyon Yönetim Kurulunun kabulle ilgili karari geçicidir. Kararin kesinlesmesi için Federasyonun ilk Genel Kurul toplantisinda tasdik edilmesi gerekir. Tasdik için gerekli oy sayisi adi ekseriyettir. 
Genel Kurul toplantilarinda belgeleri tamamlanmamis olan veya Yönetim Kurulu’na zamaninda müracaatlarini yapmamis olan derneklerin Federasyona üye olma istekleri müzakere edilemez. Bu müracatlar önce Federasyon Yönetim Kurulunda görüsülür, karara varildiktan sonra netice Federasyon Genel Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu kararini, ilgili dernege otuz gün içinde bildirmemisse o dernek Genel Kurula müracat hakkina sahiptir. Ancak dernek, Federasyon Yönetim Kuruluna Genel Kurul toplanti tarihinden en az 45 gün önce ve Madde 5’deki esaslara göre müracat etmis olmalidir. Derneklerin Genel Kurul toplantisinda Federasyon’a kabul islemi gizli oyla yapilir.

Madde-7 Federasyon’un iki türlü üyesi vardir:

20-a) Aktif üyeler- Aidatlarini zamaninda ödeyen dernekler olup Federasyon’un bütün haklarindan istifade ederler.

21-b) Aktif olmayan üyeler- Aidatlarini zamaninda ödemeyen dernekler olup, bu derneklerin Federasyon’a üyelikleri devam ederse de aidatlarini ödeyinceye kadar Yönetim Kurullarinda ve Genel Kurulda oylarini kullanamazlar. 
Aktif olmayan üyeler tekrar aktif üye statüsüne geçmek için daha önceki seneler ödemedigi aidatlarinin tümünü (bu en çok 3 sene geriye kadar gidebilir) ödemek mecburiyetindedirler. O senenin aidatini ilk 6 ay içinde ödemeyen ve en az 2 yıl aidatını ödemeyen üye derneklerde takip eden ilk Genel Kurul Toplantisinda oy kullanamazlar. 
Federasyon’a yeni üye olan dernekler ilk Genel Kurul toplantisina kadar yapilan Yönetim Kurulu toplantilarinda oy kullanabilir fakat kendi derneklerinin Federasyon’a kati giris isleminin yapildigi ilk Genel Kurul toplantisinda oy kullanamazlar.

Madde-8 Federasyona bagli her dernek Genel Kurul’un tespit edecegi yillik aidati Federasyon’a ödemekle yükümlüdür. Aidatlar Genel Kurulu takip eden ilk ay içinde ödenir. Ilk ay sonuna kadar aidatlarini ödemeyen dernek aidatini ödeyene kadar Madde 7’de zikredilen aktif olmayan üye dernek kategorisine girer.

Madde-9 Federasyon’un gayelerine ve üyelerinde aradigi niteliklere sadik kalmayan veya:

22-a) Yillik kongresini tüzügün emrettigi zaman içinde yapmayan, (Genel Kurul Toplantilarinin tüzüklerine uygun yapildiginin tespiti için Federasyon bir gözlemci bulundurur.)

23-b) Tüzügünde belirtilen belli basli faaliyetleri yerine getirmeyen ve gayesinden sapmis olan,

24-c) Federasyonun faaliyetlerini baltalayan ve Federasyon aleyhine çalışma yürüten,

25-d) Üye sayisi otuzun altina düsen, dernekler Yönetim Kurulu tam üye adedinin (hakkinda karar verilecek dernek oylamaya katilamaz) 2/3 karari ile Federasyon’dan çikarilirlar. Bu çikarilma geçici olup, kesin karar Federasyon’un ilk Genel Kurul toplantisinda verilir. Federasyon’dan çikarilan dernek isterse bu toplantiya temsilci göndererek savunmasini yapabilir. Yönetim Kurulunun geçici çikartma kararinin tasdik edilmesi Genel Kurul’a katilan Derneklerin 2/3’ünün oyu ile mümkün olur.

FEDERASYONUN ORGANLARI

Madde- 10 Federasyonun organlari asagida gösterilmistir:

26-a) Genel Kurul

27-b) Yönetim Kurulu

28-c) Denetleme Kurulu

29-d) Disiplin Kurulu

30-e) Mütevelli Heyeti

GENEL KURUL

Madde-11 Genel Kurul, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun en yetkili organi olup, Federasyon tüzügünü degistirme ve Federasyonu kapatma dahil bütün önemli kararlari almak sorumluluk ve yetkisindedir. Genel Kurulda ancak aidatlarini ödeyen dernekler (madde -7) 5 üye ile katilabilir ve oy kullanabilirler.
 Genel Kurul’un iki türlü toplantisi vardir.

31-a) Yıllık Olağan Toplantı

32-b) Olağanüstü Toplantı

Madde- 12 Genel Kurul’un Yıllık Olağan Toplantısı her yıl Eylül ayı 3’üncü Pazar günü New York şehrinde veya New Jersey’de Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir binada yapılır.. Eğer çoğunluk sağlanamazsa, toplantı bir saat sonra mevcut üyelerin iştiraki ile açılır. Ancak mücbir nedenler (kar fırtınası veya diğer olağanüstü haller gibi) altında toplantı iki hafta sonraya tehir edilir; ve bu toplantıda ekseriyet aranmaz.

Toplanti yeri, günü ve saati Yönetim Kurulu tarafindan tespit edilerek bütün üye derneklere Genel Kurul toplantisindan en az yirmibir gün önce taahhütlü mektupla ve diger sözlü ve yazılı yayin organlariyla bildirilebilir. Ancak taahhütlü mektupla derneklere haber verilmesi esas olup, bu mektuplarda Yönetim Kurullari tarafindan belirlenen Genel Kurul toplanti gündeminin de belirtilmesi sarttir.

Madde-13 Olaganüstü Genel Kurul Toplantisi:

Asagidaki durumlarda Genel Kurul Olaganüstü Toplanti’ya çagrilir:

33-a) Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile;

Madde-14 Federasyon Yönetim Kurulu disindan gelen Olaganüstü Genel Kurul Toplantisi istegi yazi ile Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulu en geç iki ay içinde bu istegi müzakere ederek Olaganüstü Genel Kurul toplantisi yapilip yapilmamasi için karar verir.

Madde-15 Olaganüstü Genel Kurul Toplantisinda daha önce Yönetim Kurulu tarafindan tespit edilen gündem disina çikilamaz ve gündem degistirilemez.

Madde-16 Federasyon üyesi dernekler Genel Kurul toplantilarina kendi Yönetim Kurulu veya diger üyelerinden beser kisilik bir delegasyonla katilirlar. Genel Kurula katilacak delegelerin isimleri Dernek Başkanı tarafından havi resmi yazi toplanti açilmadan en az bir hafta önce Federasyon Yönetim Kurulu Baskanligina verilir. Dernekler Genel Kurul toplantilarina daha az sayida delege ile de katilabilirler. Ancak her dernek delege sayisi kadar oy kullanabilir. New York Metropolitan’in disindaki dernekler de kendilerini New York civarindaki üyeleri ile temsil ettirebilirler. Bu hususlar Olaganüstü Genel Kurul Toplantilari için de geçerlidir.

Madde-17 Federasyon Yönetim Kurulu Baskaninin Genel Kurul Toplantisini açtigini bildirmesinden sonra Denetleme Kurulu Baskani veya bu kurulun kendi arasindan tayin edecegi bir üyesi Genel Kurula katilan dernek ve delegelerinin yoklamalarini yapar ve delegelerin isimlerini bildiren resmi yazilari inceledikten sonra Kongre Baskanlik Divaninin seçimine geçilir. Kurul Baskanligi için birden fazla aday oldugu takdirde seçim gizli oyla yapilir. Baskanlik Divani’nin diger iki üyesinin seçimi ise gizli veya açik oyla yapilabilir. Bütün bu seçimler Denetleme Kurulu tarafindan yönetilir.

Madde-18 Genel Kurul Baskanlik Divani, Baskan ve iki sekreterden tesekkül eder. Genel Kurul Baskanlik Divani’nin seçiminden sonra Genel Kurul Toplantisi Genel Kurul Baskanlik Divani’nin selahiyet ve sorumlulugu altinda devam eder.

Madde-19 Genel Kurul Baskanlik Divani Yönetim kurulunca belirlenen gündemi Genel Kurulun onayina sunar. Aynen veya gerekli degisiklikler yapilarak kabul edildikten sonra son seklini alan gündem geregince Genel Kurul çalismalarina baslar. Ancak Olaganüstü Genel Kurul toplantilarinda gündem degistirilemez ve aynen uygulanir.

Madde-20 Genel Kurul Baskani gündem geregince önce Federasyon Yönetim Kurulu Baskanina veya sözcüsüne söz vererek Yönetim Kurulu çalisma raporu sunulur. Bundan sonra Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporlari Genel Kurula sunulur ve tenkitlere geçilmek üzere Genel Kurul Baskani tarafindan delegelere söz verilir.

Madde-21 Genel Kurul kararlarini mevcudun çogunlugu ile alir. Ancak tüzük degistirme ve Federasyonu kapatma kararlari için yapilan toplantilar üye dernek sayisinin 2/3’ünün mevcut bulunmasi ile açilabilir ve kararlar katilan delege sayisinin 2/3 çogunlugu ile alinir. Ilk toplantida 2/3 dernek sayisi çogunlugu saglanamazsa ikinci toplanti bir ay sonra yapilir ve bu toplantida 2/3 dernek sayisi çogunlugu aranmaz. Kararlar ise katilan delege sayisinin 2/3 çogunlugu ile alinir. Genel Kurul toplantilarinda esas alinan dernek sayisi, aktif üye derneklerin (aidatlarini ödemis olan dernekler) sayisidir. Aidatlarini ödememis olan dernekler aktif olmayan üye dernek sayildigindan oy kullanamayacaklari gibi Genel Kurulun açilmasi ve çalismasina esas alinan sayiya dahil edilemezler.

Madde-22 Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

34-a) Federasyonun çalışma yönünü dileklerle bildirmek,

35-b) Gereken hususlarda alınan bağlayıcı kararlarla yeni seçilecek Yönetim Kurulunu bu kararların yerine getirilmesinde ödevli ve sorumlu yapmak,

36-c) Yönetim Kurulu’nun çalisma raporunu, mali raporu ve denetleme kurulu raporunu görüserek karar vermek,

37-d) Federasyonun İcra Kurulunu seçmek,

38-e) Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

39-f) Federasyonun tüzüğünü değiştirmek,

40-g) Federasyonun kapatilmasina karar vermek,

41-h) Federasyon Yönetim Kurulunca Federasyon’a geçici olarak kabul edilmis dernekler veya Federasyon’dan çikarilmis dernekler hakkinda son karari vermek.

Madde-23 Genel Kurul’da söz almak isteyen delegeler adlarini Genel Kurul Sekreterlerine yazdirirlar. Konusmak isteyenlerin sayisi fazla oldugu hallerde Genel Kurul’un kabulü ile konusma süresi Genel Kurul tarafindan tespit edilir.

Madde-24 Genel Kurul Baskani usul hakkindaki konusmalara söz vermek zorundadir. Ancak usul hakkinda söz alip da usul disinda konusanlarin sözü Genel Kurul Baskani tarafindan kesilir.

Madde-25 En az iki üye dernek delegasyon baskani tarafindan imzalanmis yazili takrirleri Baskan oya sunmak zorundadir. Ayni mealde olan takrirler, Baskan tarafindan takrirlerin anlaminda degisiklik yapilmamak sartiyla ve bir arada oya sunulabilir. Bu oylamalar açik oyla yapilir.

Madde-26 Ayni konuda iki ayri kanaatli takrir verildigi takdirde bu takrirlerden biri Genel Kurulca kabul edilirse digeri oylamaya sunulmaz.

Madde-27 Takrirler oylamaya sunulmadan önce bir lehte ve bir de aleyhte konusmaciya söz verilir. Gerektiginde bu konusmalar da Genel Kurul’un kabulü ile ve Genel Kurul’un tespit edecegi bir zaman süresi içinde kisitlanabilir.

Madde- 28 Baskan sahsina satasilan kisiye söz vermek zorundadir. Satasilma hususunda tereddüt hasil olursa Baskan söz verip vermeme hususunda Genel Kurul’un oyuna basvurur.

Madde-29 Tenkitlerden sonra Yönetim Kurulu adina Federasyon Yönetim Kurulu Baskani veya Yönetim Kurulu sözcüsü ve mali hususlar için de sayman veya yine Yönetim Kurulu Sözcüsü tenkitlere cevap verir ve mali rapor Genel Kurul’un kabulüne sunulur.

Madde-30 Mali Raporun kabul edilmemesi halinde hesaplar Ganel Kurul Baskanlik Divani tarafindan bagimsiz ve sertifikali (CPA) bir muhasibe inceletilir. Bu bagimsiz muhasibin verecegi rapora göre mali hususlarda hata veya kusur bulunmussa Genel Kurul Baskanlik Divani bu hususun görüsülmesi için Genel Kurulu Olaganüstü Toplantiya çagirir.

Madde-31 Gündemde baska görüsülecek maddeler yoksa yeni devre için

42-a) Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı; Bu seçim Genel Kurul’un kararina göre gizli veya açik oyla yapilir ancak en az iki veya daha fazla Federasyon Yönetim Kurulu başkan adayı olması halinde başkanlık seçimi gizli oyla yapılır.

43-b) Federasyon Yönetim Kurulu Baskan Adayları genel kurul tarıhinden en geç iki hafta önce, en az 5 aktif üye derneğin (dernek yönetim kurulu kararı) yazılı desteklerini alarak Başkan adaylık başvurusunu Federasyon Genel Sekreterliğine bildirmek zorundadırlar.

44-c) Icra Kurulu
 Genel Kurul’un kararina göre gizli veya açık oyla yapılır. (13 üye)

45-d) Seçilen Baskan Icra Kurulu’nu tespit edip Genel kurulun onayina sunar. Eger Genel Kurul, bu listeyi onaylamazsa her görev için ayri ayri seçim yapilir. İcra Kuruluna ayni dernekten ikiden fazla üye seçilemez.

46-e) Denetleme Kurulu
 seçimlerine geçilir. Genel Kurul’un kararina göre gizli veya açık oyla yapılır. (3 Üye)

47-f) Disiplin Kurulu
 seçimlerine geçilir. Genel Kurul’un kararina göre gizli veya açik oyla yapılır. (5 Üye)

Madde-32 Oy pusulalari Genel Kurul Baskanliginca mühürlenip parafe edilerek delegasyon baskanlarina dagitilir. Bunlarin disindaki oylar sayilmaz. Gizli oylamalarda Baskanlik Divani ad okuyarak delegelerin oy pusulalarini bizzat kendilerinden alir.

Madde-33 Genel Kurul toplanti tutanaklari Genel Kurul’dan en çok bir ay sonra yeni Yönetim Kuruluna teslim edilir. Yönetim Kurulu da bu tutanaklarin birer kopyasini üç hafta içinde bütün üye derneklere gönderir. Kayit Sekreteri Genel Kurul toplanti tutanaginin aslini Federasyon dosyasinda muhafaza eder.

YÖNETIM KURULU GÖREV VE YETKILERI:

Madde-34 Yönetim Kurulu iki ayri kuruldan teskil eder.

48-a) İcra Kurulu

49-b) Temsilciler Kurulu.

Madde-35 Icra Kurulu 14 ondört kişiden teşekkül eder.                        

50-a)- Başkan

51-b)- Başkan Vekili

52-c)- Başkan Yardımcıları (3 Başkan Yardımcısı)

53-d)- Genel Sekreter

54-e)- Genel Sekreter Yardımcısı

55-f)- Sayman

56-g)- Sayman Yardımcısı

57-h)- Üyeler (5 üye)

İcra Kurulu’ndan istifalar veya baska nedenlerle ayrilmalar olursa, Baskan Yönetim Kurulu onayi ile bu göreve yukaridaki sartlarla baska bir üyeyi atayabilir. Devamsizlik veya uyusmazlik halinde Baskan Icra Kurulundaki üyelerden bir veya birkaçinin degistirilmesini Yönetim Kurulu’na teklif edebilir. Ve Yönetim Kurulu’nun çogunlugunun (aktif üye adeti itibariyla) karari ile bu degisiklik yapilir.

Madde-36 Icra Kurulu üyeleri iki yil için seçilir ve ancak Federasyonun Yönetim Kurulu ile Genel Kurul’a karsi sorumludur.

Madde- 37 Temsilciler Kurulu Federasyona üye olan herbir dernegin gönderdigi birer temsilciden tesekkül eder. Temsilcinin kendisini gönderen dernegin üyesi olmasi sarttir. Metropolitan disindaki dernekler kendilerini eger varsa New York civarinda oturan üyeleri ile veya Federasyon’a üye olan bir dernegin aktif bir üyesi ile temsil ettirebilirler. Bu takdirde, ilgili dernek temsil selahiyeti verdigi sahsin ismini ve selahiyet vesikasini Federasyona göndermelidir. Bir sahis hiçbir zaman birden fazla cemiyeti temsil edemez.

Madde- 38 Dernek Başkanları, Federasyon Yönetim Kurulu’na gönderdikleri temsilcileri istedikleri zaman degistirebilirler. Yalniz bu husus Federasyon Genel Kurulu tarafindan seçilen Icra Kurulu üyelerine uygulanamaz.

Madde-39 Federasyon Yönetim Kurulu, Icra Kurulu ile Temsilciler Kurulu üyelerinin katilmasi ile toplanir. Yönetim Kurulu toplantisinin açilabilmesi için Temsilciler Kurulu üyeleri sayisi toplaminin yarisinin hazir bulunmasi sarttir.

58-a) Yönetim Kurulu’nda her cemiyeti temsil eden temsilci üyeler ile Federasyon Yönetim Kurulu Baskaninin birer oy hakki vardir. Icra Kurulu’nun diger üyeleri Yönetim Kurulu’nda oy kullanamaz. Yönetim Kurulu kararlarini katilanlarin çogunlugu ile alir. Oylarin esitligi halinde Baskanin katildigi taraf çogunluk sayilir.

Madde-40 Yönetim Kurulu ayda en az ayda bir defa toplanır ve gündeminde olan konularını görüşür. Varılan sonuçlar Kayıt Sekreteri veya Federasyon Sekreteri tarafindan Federasyon Karar defterine yazilarak Sekreter veya Baskan tarafindan imzalanir. Bu tutanagin birer kopyasi üye derneklere yazisma sekreteri tarafindan gönderilir. Yönetim Kurulları Temmuz ve Ağustos aylarında toplanmiyabilir.

Madde-41 Yönetim Kurulu Genel Kurul seçimlerden sonra ilk veya ikinci toplantisinda üye derneklerin yillik çalisma programini hazirlar. Üye dernek çalismalarinin çatismamasi için gayret gösterir. Icra Kurulu göreve seçilmesinden en geç bir ay sonra milli bayramlari kutlayacak dernekler arasinda koordinasyon yaparak durumu Yönetim Kurulu’na getirir.

ICRA KURULU GÖREV VE YETKILERI:

Madde-42 Baskan:

59-a) Federasyonu temsil eder, Yönetim Kurulu toplantilarina baskanlik eder ve Federasyon’un gayelerinin gerçeklestirilmesi ve üye dernekler arasindaki koordinasyonun saglamasi için çalisir. Resmi toplantilara katılır. Resmi toplantinin ani oldugu hallerde kendisi, katilacak arkadaslarini İcra Kurulu üyeleri arasindan seçebilir.

60-b) Protokola ait konularda yazismalari imzalar.

61-c) Yönetim Kurulu’nu gereken hal ve zamanlarda toplantiya çagirir. Bunun disinda üç Yönetim Kurulu üyesinin müracaati üzerine de en geç onbes gün içinde Yönetim Kurulu’nu toplantiya çagirmakla yükümlüdür.

62-d) Komiteleri kurar. Bütün komitelerin tabii üyesi olup bu komitelerin çalismalarina katilir, bilgi alir ve konrol edebilir.

63-e) Genel Kurul toplantilari için Icra Kurulu üyeleri ile birlikte Yönetim Kurulu raporunu hazirlar ve rapora son seklini verir.

64-f) Acil durumlarda Icra Kurulu üyeleri ile temas kurmak için çaba sarfeder, eger bu imkani bulamazsa resmen Federasyon adına hareket edebilir ve icraatini ilk Yönetim Kurulu toplantisinda izah eder ve tasvibe sunar.
 Ancak harcamalar konusunda Mütevelli heyeti ile karar vermek mecburiyetindedir.

65-g) Baskan iki yil için ard arda 2 defa seçilebilir. Ayni sahis aradan 2 sene geçmeden tekrar adayligini koyamaz.

Madde-43 Başkan Vekili:

Baskanın bulunmadığı zamanlarda veya başkanlık makamının herhangi bir sebeple boşalması halinde başkanın bütün yetkilerine önce Başkan Vekili sahip olarak normal dönemin sonuna kadar Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlık vazifesini yürütür. Başkan Yardımcıları ise başkan veya başkan vekilinin bulunmadığı zamanlarda veya bu makamların herhangi bir sebeple boşalması halinde 3 başkan yardımcıları kendi aralarında seçim yaparak başkanı seçer ve baskanın bütün yetkilerine sahip olarak normal dönemin sonuna kadar Federasyon Yönetim Kurulu başkanlık vazifesini yürütür.

Madde-44 Genel Sekreter:

Federasyon adına yapılacak yazışmaları yürütür.

Madde-45 Genel Sekreter Yardımcısı:

Yönetim Kurulu toplanti tutanaklarını, Genel Sekreterin kontrolünde Federasyon defterlerini dosyalarini ve demirbaşlarını düzenli olarak tutar ve muhafaza eder.

Madde-46 Sayman:

66-a) Federasyon’un gelir-gider hesaplarini tutmak ve para alim-verim islerini yürütmekle görevlidir. 

67-b) Federasyon’un parasini Federasyon adina bankada tutar. Çekle ödemenin imkansiz oldugu hallerde ödeme 50 dolari astigi durumlarda fatura ve makbuz alinmasi sarttir. 50 dolardan az olan para ödemeleri için Icra Kurulu zabit tutar. Federasyon’un parasi hiçbir zaman sahislara borç olarak verilemez. Federasyonun parasi olmadigi hallerde Icra Kurullari Yönetim Kurulunun 2/3 ekseriyet karari olmadan, hiç bir sekilde borçlanmaya giremezler. Aksi takdirde bu borç Icra Kurulu tarafindan Federasyona ödenir.

68-c) Yönetim Kurulu arzu ettigi zaman Federasyon’un mali durumunu Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

69-d) Federasyon’un hesaplarini Denetleme Kuruluna her zaman açik bulundurur. Bu hususun yerine getirilis sekli Denetleme Kurulunun görevleri bölümünde açiklanmistir.

70-e) Genel Kurul’a sunulacak mali raporu en az bir hafta önceden Denetleme Kurulu’na sunar.

71-f) Vergiye esas olacak mali raporunu bagimsiz bir muhasebecinin konrolundan geçirdikten sonra Genel Kurul’a sunar. Görevini teslim etmeden önce gereken vergi formlarini doldurup “Internal Revenue Service”e göndermekle yükümlüdür.  

Madde-47 Sayman Yardımcısı:

72-g) Üye derneklerin aidatlarini gerektigi sekilde ödeyip ödemediklerini takip eder. Alinan aidat ve bagislarin alindi makbuzlarini gönderir.

73-h) Federasyon’a gelir kaydedilen bütün aidat ve bagislarla ilgili makbuzlarin ve bunlara ilave olarak gider belgelerinin birer kopyasini muhafaza eder.

74-ı) Federasyon’un demirbas esyalarinin kaydini tutar ve bu is için ayri bir dosya tanzim eder.

TEMSILCILER KURULU ÜYELERININ GÖREV VE YETKILERI:

Madde-48 Temsilciler Kurulu, Federasyon’a bagli her dernegin kendisini temsil etmek üzere Federasyon Yönetim Kurulu’na gönderdigi birer üyeden tesekkül eder ve görev ve yetkileri sunlardir:

75-a) Yönetim Kurulu toplantilarina istirak eder ve her türlü kararlarin alinmasinda dernekleri adina oylarini kullanir. Programin hazirlanmasinda ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde Icra Kuruluna her türlü yardimda bulunur ve gereginde kurulacak komitelerde baskanlik görevini tercihan bu üyeler yapar.

76-b) Federasyon Yönetim Kurulunda alinan kararlari mensup olduklari derneklere bildirir ve dernegi ile Federasyon arasinda devamli bir kordinasyonun saglanmasina çalisir.

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKILERI:

Madde-49 Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri asagida gösterilmistir:

77-a) Genel Kurul tarafindan üç kisilik bir Denetleme Kurulu Genel Kurul’un verecegi karara göre açik veya gizli oyla seçilir. Bu kurul üyelerinin üç ayri dernekten olmasi gereklidir.

78-b) Denetleme Kurulu Genel Kurul toplantisindan en az bir hafta önce Federasyon’un bütün defter ve hesaplarini inceleyerek varacagi sonuçlari Genel Kurul’a yazili bir rapor olarak sunmak mecburiyetindedir. 

79-c) Denetleme Kurulu icabinda kendi içinden bir baskan seçer.

80-d) Denetleme Kurulu en az üç ayda bir olmak üzere en az on beş gün önceden Sayman’a yazılı olarak bildirerek Federasyon hesaplarını ve faaliyetlerin gelir-gider hesaplarını kontrol etmek mecburiyetindedir.

81-e) Denetleme Kurulu bu denetlemelerinde bir yolsuzluk olduğu kanaatine varırsa Yönetim Kurulu’na müracaatla bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı isteyebilir. Ancak Olağanüstü Genel Kurul toplantı kararını Yönetim Kurulu verir.

DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKILERI:

Madde-50 Bu yönetmelik, TADF Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Madde-51 Yönetmelik TADF Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’na kayıtlı tüm üyeleri kapsar. Üyelerin bir olay nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açılıp açılmaması veya disiplin cezası alıp almaması bu yönetmeliğe göre işlemleri yapılır.

Madde-52 Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul disiplin işlerinde yetkili kurullardır. İtiraz edilen cezalar Genel Kurul’un kararıyla kesinleşir.

Madde-53 Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen beş üye ve sağlığı yerinde olan Federasyon Yönetim Kurulu Baskanlarından oluşur. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. Disiplin Kurulu, kendisine yansıtılan konuları inceleyerek karara bağlar. Eski Federasyon Yönetim Kurulu Baskanları bu kurulun tabii üyeleridirler. 

Madde-54 Disiplin Kurulu, dernek Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Bu toplantıda önce Disiplin Kurulu Başkanı ve bir Sekreter üye seçimi, Genel Kurul’ca seçilen beş üye arasında yapılır. Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Disiplin Kurulundan yeni dönem kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır. Disiplin Kurulu, kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır. Bir çalışma döneminde en az dört defa Çağrısız toplantı yapılır. Disiplin Kurulu, ancak, önüne gelen olay ve konular hakkında karar vermek yetkisine sahiptir. Seçilmiş Kurullar hakkında, görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle ceza kararı verilemez.

Madde-55 Kurul, önceden belirlediği tarihlerde kendiliğinden toplanır. Disiplin Kurulunu, Yönetim Kurulu da toplantıya çağırabilir. Toplantı Başkan tarafından açıldıktan sonra Kurul Sekreteri, Kurula yapılan başvuruları / bildirimleri ve sevk konularını özetler. Kurul, yapılan başvurularla ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemelerini nasıl yapacağını kendisi belirler. Gerekli görürse üyelerden birisini yapacağı soruşturma ve kovuşturmada raportör üye olarak atayabilir. Kurul, suçlanan üye hakkında kovuşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varırsa kararını gerekçesi ile birlikte, ilgililere iletilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Bu karara karşı, bir hafta içerisinde, bildirimde bulunan veya Yönetim Kurulu itiraz edebilir. İtiraz üzerine Disiplin Kurulu konuyu ilk toplantısında yeniden gündemine alarak görüşür. Yeniden görüşme üzerine verilen karar kesindir.

Madde-56 Disiplin Kurulu yapılan bildirimlerle ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı yürütür.

Madde-57 Bildirim, herhangi bir kişinin Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu mensubu yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, tanıklarının isimleri belirtilir varsa kanıtlar bildirime eklenir. Bildirimde bulunan kişinin kimliğini, adresini ve imzasını içermeyen dilekçeler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça açıklanmaz.

Madde-58 Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir.

Madde-59 Madde 55 ve 56 da belirtilen bildirimin Disiplin Kurulu’na iletildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlanmak zorundadır.

Madde-60 Disiplin Kurulu, bildirimin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler ve gerek görürse soruşturmayı başlatır. Suça konu eylemin ve olayın üzerinden iki yıldan fazla süre geçmişse soruşturma başlatılmaz. Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusunu açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak 7 (yedi) gün içinde bildirir ve tebliğ tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde ilgilinin savunmasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek 1 (bir) ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur. Disiplin Kurulu ilgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (on beş) günlük sürenin bitiminden sonra en geç 10 (on) gün içinde kararını verir ve Yönetim Kurulu’na bildirir. Kurul kararını en az üç üyenin katıldığı toplantıda oy çokluğu ile alır. Verilen kararın ilgiliye bildirimi ve varsa cezanın uygulaması, Yönetim Kurulu’nun görevidir.

Madde-61 Disiplin cezaları; üyelerden TADF Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Federasyon ile ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir. Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hakkında soruşturma başlatılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

Madde-62 Yazılı uyarı cezası; ilgili üyenin diğer üyeler ile, üçüncü kişiler ve Federasyon birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza, aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:-

82-a) Federasyonun ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlara.

83-b)Federasyon organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunan üyelere.

84-c)Federasyon organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara.

85-d) Yanında getirdiği misafirlerinFederasyonun ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmasına engel olmayanlara.

86-e) Federasyonun çalışan personele terbiye ve nezaket dışı davranışta bulunanlara.

KINAMA CEZASI

Madde-63 Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir. Bu ceza aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir.

87-b) Federasyon üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlara ve Federasyonun çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenlere.

88-c) Federasyonun mallarına ve tesislerine zarar verenler ile Federasyona ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli olarak maddi zarar verenlere. (Derneğin, verilen zararın tahsili için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.)

89-d) Federasyon toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunanlara.

90-e) Daha önce uyarı cezası almasına rağmen iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara.

PARA CEZASI

Madde-64 Üye kendisinin, ailesinin veya konuklarının Federasyon ve demirbaşlarına verecekleri zararlardan sorumludur. Üyeler bu zararları karşılamakla yükümlü oldukları gibi bu zararlardan doğacak gelir kayıplarını da öderler. Uygulanacak cezanın tutarı doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

FEDEREASYONDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Madde-65 Federasyondan uzaklaştırma cezası, bir üyenin federasyonun üyeliğinden çıkartılması kararıdır. Uzaklaştırma cezası geçici uzaklaştırma ve kesin uzaklaştırma olarak iki türlüdür. Geçici uzaklaştırma, hakkında ceza verilen bir yıla kadar değişen bir süreyle federasyonun üyeliğinden uzaklaştırılmasıdır. Kesin uzaklaştırma cezası bu kararın Genel Kurul tarafından onaylanması ile kesinleşir. Bu amaçla, konunun görüşülmesi için, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine madde eklenir. Ceza kararının açıklanması ile Genel Kurul kararının verilmesi arasında geçecek sürede, hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş üyenin Federasyonun ilişkisi askıda kabul edilir.

İhraç cezaları aşağıdaki durumlarda uygulanır :

GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

91-a) Sürekli olarak Federasyonun onur ve itibarını sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunanlar hakkında.

92-b) Daha önce kınama cezası aldığı halde iki yıl içinde aynı cazayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara,

93-c) Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davrananlar hakkında.

KESİN UZAKLAŞTIRMA

94-a) Federasyonun organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davranarak Federasyonun önemli oranda maddi veya manevi zarara uğramasına neden olanlar hakkında.

95-b) Daha önce Geçici ihraç cezası almış ve aynı nitelikteki suçu bilinçli olarak yineleyen, Dernek topluluğuna zarar vermeyi alışkanlık haline getiren ve topluluğa kazanılamayacağına kanaat getirilenler üyeler hakkında.

96-c) Federasyonun onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunan, söz, yazı, davranış ve eylemleriyle bu durumu açıktan açığa sürdüren üyeler hakkında.

CEZALARDA UYUM

Madde-66 Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde kurul takdir hakkını kullanır, ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZ

Madde-67 Hakkında Disiplin Kurulu tarafından bir yargıya varılan üye bu karara Genel Kurul Başkanlık Divanına dilekçe ile itiraz edebilir. Divan itirazın gündeme alınmasını oylar.

İtiraz gündeme alınırsa görüşülür ve Genel Kurulda karar verilir. Genel Kurul kararına kadar Disiplin Kurulunun verdiği karar geçerlidir. Disiplin Kurulu kararına karşı ilgililerin idari yargıya başvurmaları halinde idari yargı tarafından talep edilecek görüş, Derneğin hukuk danışmanı ve Disiplin Kurulu tarafından hazırlanır.

DİSİPLİN CEZA KAYDININ SİLİNMESİ USUL

Madde-68 Disiplin cezası almış olan üyeler, üç yıl içinde başka bir disiplin cezası almamak koşuluyla dosyalarından ceza kararının silinmesini isteyebilirler. Talep üzerine, ilgilinin dosyasından verilmiş olan ceza ile ilgili her türlü kayıt silinir. Federasyondan kesin olarak ihraç edilmiş olanlar, ceza kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

Madde-69 Disiplin Kuruluna ait dosyalar Federasyon Genel Sekreteri tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Kurulca aşağıdaki dosyalar tutulur

97-a) Karar dosyası

98-b) Toplantı tutanakları dosyası

99-c) Yazışma dosyası

DUYURULAR

Madde-70 Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur: Bu yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Amerika Ceza Yasasına göre bir suç niteliği taşıyorsa Yönetim Kurulu’nca Savcılığa suç duyurusunda bulunması zorunludur. Disiplin Kurulu kesinleşen kararı ve gerekçesini, gereğinin yapılması için dernek Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır.

GİDERLER

Madde-71 Disiplin Kurulu ile ilgili giderler Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden karşılanır.

BİLDİRİMLER

Madde-72 İlgililere yapılacak bütün bildirimler yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye veya personel aracılığı ile ilgilinin en son adresine yapılır.

100-a) Adresinde bulunamayanlar için e-mail gönderimi uygulanır.

GENEL USUL

Madde-73 Bu yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan konularda Disiplin Kurulu ve Eski Federasyon Yönetim Kurulu Baskanlarının önerileri ve Yönetim Kurulu kararı ile hükümleri geçerlidir.

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde-74 Türk asıllı ve Türklük ile iliskisine dair süphe edilmeyen, Türkiye Cumhuriyetine, Atatürk ilkelerine, Türklüğe, Türk birlik ve beraberliğini bozucu hareketlerde veya aykırı faaliyet ve düşüncelerde bulunmamış olması. Federasyon’un tüzügüne uyması; amaçlarına aykırı hareket etmemesi gereken kişilerden oluşur.

101-a) Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kuruluna Mütevelli Heyet üyeliği için başvuran kişi, Yönetim Kurulu’nun aktif üye sayısını 2/3’ünün onayını almak ve en az beş bin dolar bağışta bulunan kişilerden oluşur.

102-b) Mütevelli heyeti seçilen üyeler her yıl yıllık aidatlarını aktif üye olabilmek için ilk altı ayda yatırmak zorundalar.

103-c) Mütevelli heyeti Yıllık üyelik aidatı iki bin dolar’dır.

104-d Zamanında aidatını yatırmayan üyeler Aktif olmayan üye statüsüne geçerler ve Mütevelli Heyetinde yer almazlar.

105-e) Aktif olmayan üyeler tekrar aktif üye statüsüne geçmek için daha önceki seneler dahil ödemedigi aidatlarının tümünü ödemeleri halinde Aktif üye statüsüne tekrar geçerler.

 Madde-75 Mütevelli Heyeti Federasyona maddi gelir getiren organıdır, görev ve yetkileri şunlardır.

106-a) Başta eğitim-öğretim ve çeşitli etkinliklere ilişkin temel hedefler olmak üzere yönetimin misyonunu gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bu sorumluluk, federasyon yönetiminin hedef ve amaçlarını belirleyen ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli finansal planının onaylanmasını kapsamaktadır. Finans kaynaklarını temin etmek Mütevelli heyetinin görevidir.

107-b) Mütevelli heyeti maddi kaynakları bulmaktan sorumludur.

108-c) Mütevelli heyeti, Federasyon adına sponsorluk bütçeleri hazırlar. Finansman kaynaklarını bulur. Bağışlar toplar.

109-d) Federasyon adına hazırlanacak bütçeler Mütevelli Heyeti ile Yönetim kurulu koordineli çalışır. Mütevelli heyeti, Federasyon adına ana sponsorla, sponsorlarla ve finansörlerle yazışma, görüşme, anlaşma ve bu konuda gelir getiren resmi evrakları imzalama konusunda tam yetkilidirler.

110-e) Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra projeleri ve harcamaların finans talebini Mütevelli Heyetine sunar.

111-f) Mütevelli heyeti harcamalar konusunda Yönetim Kurulu ile koordineli çalışır.

1112-g) Mütevelli Heyetinin Başkanlık seçimi; Mütevelli Hayeti üyeleri tarafından üye sayılarının yarısından bir fazlası ile Başkan seçilir.

Madde-76 Mütevelli Heyeti Başkanın görev ve yetkileri diğer Mütevelli Heyeti üyeleri ile aynıdır. Ancak Mütevelli Heyeti adına sözcülüğü Mütevelli Heyeti Başkanı yapar. Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı, Federasyon Saymanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı, Federasyoun Banka hesabından sorumludurlar. Federasyoun Banka hesaplarında imza yetkileri bu üç kişiden ibaret olup çeklerde en az iki imza olması zorunludur.

Madde-77 Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, üyelikleri düşer. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin federasyonun gayelerine aykırı hareket etmesi, sırlarını ifşa ettiği, aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edildiğinde, Mütevelli Heyeti bu üyenin üyeliğine son verebilir. Bu durumda ilgilinin üyeliği de sona erer. Yönetim Kurulu isterse bu üyenin üyeliğinin devamına ayrıca karar verebilir.

FEDERASYONDAN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA:

Madde-78 Federasyon üyesi dernekler kendi Genel Kurullarinin kararlari ile Federasyon’dan ayrilabilirler. Dernegin Genel Kurulu’nca alinan ayrilma kararini Federasyon’un Yönetim Kurulu’na resmen bildirmesi ile ayrilma islemi tamamlanmis olur.

Madde-79 Federasyon üyesi dernekler Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun gayelerini benimsedigini Kabul etmis sayilir. Federasyon’un gayelerine ve üyelerinde aradığı niteliklere (Madde-9) sadik kalmayan dernekler Federasyon Yönetim Kurulu karari ile Federasyon’dan geçici olarak çikarilabilir. Bu karar Federasyon Genel Kurulu’nda müzakere edilip oylanarak kesinlik kazanir. Çikarilma kararinin kesinlik kazanmasi için gerekli oy nisbeti Madde-9’da belirtilmistir.

ANLASMAZLIKLAR HAKKINDA IZLENECEK YOL:

Madde-80 Gerek Federasyon’a bagli dernekler arasinda, gerekse Federasyona bagli derneklerin kendi içlerinde çikan anlasmazliklarda taraflar kendi aralarinda bir çözüm yolu bulamazlarsa, Federasyon Disiplin Kurulu’na basvurarak yardım isteyebilirler. Disiplin Kurulu’nun bu anlasmazliklarla ilgilenmasi için taraflardan sadece birinin müracaat etmesi yeterlidir.

Madde-81 Taraflardan birinin müracaatini müteakkip bir ay içinde Disiplin Kurulu anlasmazlik konusunda her iki tarafi dinleyerek bir rapor hazirlar. Disiplin Kurulu, raporunu bir ay içerisinde hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Madde-82 Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu raporunu esas alarak çogunlukla karar verir. Bu karar geçici olup kesin karar Genel Kurul’ca ve adi ekseriyetle alinir. Federasyon’dan çikarilma karari için Madde 9’daki esaslar uygulanir.

FEDERASYONUN GELIR KAYNAKLARI VE MALLARI:

Madde-83 Federasyon’un gelir kaynaklari asagida gösterilmistir:

113-a) Derneklerin ödedikleri üyelik aidatlari ve Federasyon’a yapilan bagislar
,

114-c) Düzenlenen toplantilarda saglanan gelirler,

115-d) Sözlü ve yazili yayin organlarindan saglanan gelirler,

116-e) Kiralar ve banka faizleri

117-f) Tertiplenen piyango çekilis ve gelirleri

Madde-84 Aidat, bağış ve diger her türlü gelir için Federasyon mühürünü tasiyan imzali bir makbuz verilmesi sarttir.

Madde-85 Federasyon para ve mallarının korunmasından ve bunlara gelecek zararlarından Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri müştereken sorumludurlar.

FEDERASYONUN DOSYALARI VE MÜHÜRÜ:

Madde-86 Federasyon’da aşağıda gösterilen dosya, defter ve makbuzlar tutulur:

118-a) Yönetim Kurulu Karar Defteri; Yönetim Kurulunca
alinan kararlarin yazilip imzalandigi defter olup Genel Sekreter Yardimcisi tarafindan tutulur ve muhafaza edilir.

119-b) Genel Kurul Zabitlar Dosyasi : Genel Kurul Sekreterleri tarafindan tutulur. Bu dosyaya Genel Kurul müzakerelerinin özeti ve kararlari ile seçim sonuçlari yazilir. Genel Kurul Baskani ve Sekreterleri tarafindan imzalandiktan sonra yeni seçilen Icra Kurulu’na teslim edilir. Bu dosya Genel Sekreter Yardimcisi tarafindan muhafaza edilerek Genel Kurul toplantilarina getirilir ve Genel Kurul müzakereleri için Genel Kurul Baskanina teslim edilir.

120-c) Üye Dernekler Kayit Defteri ve Dosyasi: Genel Sekreter Yardimcisi tarafindan tutulur ve muhafaza edilir. Üye dernekler müracaat sirasina göre bu deftere kayit edilir. Üye derneklerin tüzük ve resmi kayit belgelerinin fotokopileri bu dosyada muhafaza edilir.

121-d) Aidat Bagis ve Diger Alindi Makbuzlari: Her türlü alindi makbuzlari Mütevelli Heyeti Başkanı ve Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imza edilir. Bu makbuzlar ayni zamanda Federasyon sayman tarafından gelir defterine işlenir.

122-e ) Gelir-Gider Defteri: Sayman tarafından tutulur ve muhafaza edilir. Giderlere ait fatura ve evraklar için de Sayman ayri bir dosya tutar ve muhafaza eder.

123-f) Banka Çek ve Banka Hesap Defterleri: Mütevelli heyeti kontrolünde Sayman tarafından düzenlenir ve muhafaza edilir. 

124-g) Demirbas Esya Defteri: Yönetim Kurulu huzurunda Sayman tarafindan düzenlenir ve muhafaza edilir.

125-h) Genel Yazismalar Dosyasi: Federasyon’un üye olan veya olmayan derneklerle veya sahis veya kurumlarla ve resmi makamlarla olan her türlü yazismalari, alinan yazilarin asli, gönderilen yazilarin birer kopyasi Genel Yazismalar Dosyasinda muhafaza edilir. Bu dosya Genel Sekreter Yardimcisi tarafindan tutulur. Ancak yazismalarin yönetimi Genel Sekreter tarafindan yapilir.

126-i) Federasyonun Mühürü: Federasyon’un resmi mühürü Genel Sekreter tarafindan muhafaza edilir.

127-j) Makbuz Defterleri: Federasyon’un makbuz defterleri sira numarasi tasir. Makbuz defteri Yönetim Kurulu huzurunda Sayman tarafindan sayilarak teslim alinir.

Madde-87 Imkanlar müsaade ettigi taktirde Yönetim Kurulunun kararı ile maaşlı elemanlar tutulabilir. Bu taktirde Madde 57’de belirtilen defter ve dosyalar yine ayrı görevli şahısların denetim ve sorumluluğu altında bu maaşli elemeanlar tarafindan tutulur ve muhafaza edilir. Maaşlı elemanların seçilmesi ve maaşlarının miktarı ve icabında işten çıkarılma kararı Yönetim Kurulunun tam yetkisindedir.

FEDERASYONUN KAPATILMASI:

Madde-88 Federasyonun kapatılması tüzüğün 21. Maddesindeki esaslara göre yapilir. Federasyon kapandigi takdirde, Federasyon’un mevcut para ve mallari kapatma kararini veren kongrenin verecegi karara göre kar gayesi gütmeyen (non-profit) bir organizasyona devredilir.

DANISMA KURULU:

Madde-89 Yönetim Kurulu uygun gördüğü şahıslardan bir Danışma Kurulu kurar. Bu kurula Türk toplumunun taninmis yetenekli kisileri seçilir. Eski Federasyon Yönetim Kurulu Baskanlari bu kurulun tabii üyeleridirler. Danisma Kurulu önemli gördügü konularda fikrini Yönetim Kuruluna yazili olarak bildirir.

TÜZÜK DEGISIKLIGI:

Madde-90 Federasyon Yönetim Kurulu’nun karari ile tüzükte yapilmasi düsünülen degisiklikler veya ilaveler önce aktif üye derneklere yazılı olarak bildirilir ve bunu takib eden Yönetim Kurulu toplantisinda müzakere edilerek geçici olarak kabul islemi yapilir. Bu tüzük maddelerinin kat’i kabulü ancak Olagan veya Olaganüstü Genel Kurullarca yapilir. Tüzük degisikligi önerileri Genel Kurula katilan aktif üyelerin 2/3 çogunlugu ile kabul edilir.
 90 Madde ve 127 fıkra’dan tesekkül eden bu tüzük 1974, 1979, 1983, 1988, 1991,1999, 2106 ve 2017 senelerinde degisiklige ugrayan 19 Aralik 1971 tarihli tüzügün yerini almak üzere Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun 07 Ocak 2018 tarihinde yaptigi Genel Kurulda müzakere edilerek kabul edilmis olup bu tarihten itibaren geçerlidir.

27 Şubat 2022

NOT: Aşağıdaki yazılı karar 27 Şubat 2022, TADF Olağanüstü Kongresinde  onaylanmıştır.

TADF üye kayıtlarının tazelenmesi için, Aktif ve Aktif olmayan tüm derneklerimizin Nonprofit belgesi veya 501(c)(3) tax-exempt status belgesini ve en az 30 üyesinin adı, soyadı, ve e-mail adres listesini TADF Genel Sekreterliğine en geç 30 Haziran 2022’ye kadar e-mail, mektup veya elden vermeleri halinde aidat ödemeksizin 2023 sonuna kadar aktif dernek konumuna geçeceklerdir. (Genel Sekreterliğin belgeleri incelemesinin sonucundan sonra).

Ayrıca 2022 Eylül ayının üçüncü Pazar günü yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurulunda belgelerini sunmuş tüm dernekler beş delege ile derneklerini temsil edebileceklerdir.