2022-2024 TADF DENETLEME KURULU


CEMİL YALÇIN
Chairman of the Audit Board

FAYSAL YILDIZ
Member of the Audit Board

ILHAN ABBASOGLU
Member of the Audit Board

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE AUDIT BOARD:

Madde-49 Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri asagida gösterilmistir:

77-a) Genel Kurul tarafindan üç kisilik bir Denetleme Kurulu Genel Kurul’un verecegi karara göre açik veya gizli oyla seçilir. Bu kurul üyelerinin üç ayri dernekten olmasi gereklidir.

78-b) Denetleme Kurulu Genel Kurul toplantisindan en az bir hafta önce Federasyon’un bütün defter ve hesaplarini inceleyerek varacagi sonuçlari Genel Kurul’a yazili bir rapor olarak sunmak mecburiyetindedir.

79-c) Denetleme Kurulu icabinda kendi içinden bir baskan seçer.

80-d) Denetleme Kurulu en az üç ayda bir olmak üzere en az onbes gün önceden Sayman’a yazili olarak bildirerek Federasyon faaliyetlerini ve hesaplari kontrol etmek mecburiyetindedir.

81-e) Denetleme Kurulu bu denetlemelerinde bir yolsuzluk oldugu kanaatine varirsa Yönetim Kurulu’na müracaatla bir ay içinde Olaganüstü Genel Kurul toplantisi isteyebilir. Ancak Olaganüstü Genel Kurul toplanti kararini Yönetim Kurulu verir.