BOARD OF TRUSTEES

DR. KAYA BÜYÜKATAMAN
Honorary Chairman of the Board of Trustees

 • MEHMET DURMUŞ
  Chairman of the Board of Trustees
  
 • YENER HENDENOGLU 
  Member of the Board of Trustees
  
 • SEVKIYE SUN
  Member of the Board of Trustees
 • CAVIT ONCUL
  Member of the Board of Trustees
  
 • HÜSEYIN CAHIT OZBAY 
  Member of the Board of Trustees
  
 • ATILLA PAK
  Member of the Board of Trustees
  
 • SEBAHATTIN AYDIN
  Member of the Board of Trustees
  
  


MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde-74 Türk asıllı ve Türklük ile ilişkisine dair şüphe edilmeyen, Türkiye Cumhuriyetine, Atatürk ilkelerine, Türklüğe, Türk birlik ve beraberliğini bozucu hareketlerde veya aykırı faaliyet ve düşüncelerde bulunmamış olması. Federasyon’un tüzüğüne uyması; amaçlarına aykırı hareket etmemesi gereken kişilerden oluşur.

101-a) Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kuruluna Mütevelli Heyet üyeliği için başvuran kişi, Yönetim Kurulu’nun aktif üye sayısını 2/3’ünün onayını almak ve en az beş bin dolar bağışta bulunan kişilerden oluşur.

102-b) Mütevelli heyeti seçilen üyeler her yıl yıllık aidatlarını aktif üye olabilmek için ilk altı ayda yatırmak zorundalar.

103-c) Mütevelli heyeti Yıllık üyelik aidatı iki bin dolar’dır.

104-d Zamanında aidatını yatırmayan üyeler Aktif olmayan üye statüsüne geçerler ve Mütevelli Heyetinde yer almazlar.

105-e) Aktif olmayan üyeler tekrar aktif üye statüsüne geçmek için daha önceki seneler dahil ödemediği aidatlarının tümünü ödemeleri halinde Aktif üye statüsüne tekrar geçerler.

Madde-75 Mütevelli Heyeti Federasyona maddi gelir getiren organıdır, görev ve yetkileri şunlardır.

106-a) Başta eğitim-öğretim ve çeşitli etkinliklere ilişkin temel hedefler olmak üzere yönetimin misyonunu gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bu sorumluluk, federasyon yönetiminin hedef ve amaçlarını belirleyen ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli finansal planının onaylanmasını kapsamaktadır. Finans kaynaklarını temin etmek Mütevelli heyetinin görevidir.

107-b) Mütevelli heyeti maddi kaynakları bulmaktan sorumludur.

108-c) Mütevelli heyeti, Federasyon adına sponsorluk bütçeleri hazırlar. Finansman kaynaklarını bulur. Bağışlar toplar.

109-d) Federasyon adına hazırlanacak bütçeler Mütevelli Heyeti ile Yönetim kurulu koordineli çalışır. Mütevelli heyeti, Federasyon adına ana sponsorla, sponsorlarla ve finansörlerle yazışma, görüşme, anlaşma ve bu konuda gelir getiren resmi evrakları imzalama konusunda tam yetkilidirler.

110-e) Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra projeleri ve harcamaların finans talebini Mütevelli Heyetine sunar.

111-f) Mütevelli heyeti harcamalar konusunda Yönetim Kurulu ile koordineli çalışır.

1112-g) Mütevelli Heyetinin Başkanlık seçimi; Mütevelli Heyeti üyeleri tarafından üye sayılarının yarısından bir fazlası ile Başkan seçilir.

Madde-76 Mütevelli Heyeti Başkanın görev ve yetkileri diğer Mütevelli Heyeti üyeleri ile aynıdır. Ancak Mütevelli Heyeti adına sözcülüğü Mütevelli Heyeti Başkanı yapar. Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı, Federasyon Saymanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı, Federasyon Banka hesabından sorumludurlar. Federasyonun Banka hesaplarında imza yetkileri bu üç kişiden ibaret olup çeklerde en az iki imza olması zorunludur.

Madde-77 Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, üyelikleri düşer. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin federasyonun gayelerine aykırı hareket etmesi, sırlarını ifşa ettiği, aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edildiğinde, Mütevelli Heyeti bu üyenin üyeliğine son verebilir. Bu durumda ilgilinin üyeliği de sona erer. Yönetim Kurulu isterse bu üyenin üyeliğinin devamına ayrıca karar verebilir.